1. Privatliv på et øjeblik

Generelle oplysninger

Følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, der personligt identificerer dig. Detaljeret information om databeskyttelse kan findes i vores privatlivspolitik.

Dataindsamling på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandlingen på dette websted udføres af webstedsoperatøren. Du finder deres kontaktoplysninger i afsnittet "Note om det ansvarlige organ" i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?
Dine data vil blive samlet på den ene side ved at fortælle os dette. Dette kan være z. Du kan f.eks. Beskæftige sig med data, du indtaster i en kontaktformular.
Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tid
af sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andet
Data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?
Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine data
at indhente gemte personoplysninger. Du har også ret til at få berigtigelsen el
at anmode om sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling,
du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke fremover. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder.
Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.
Du kan når som helst kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Det sker før
især med såkaldte analyseprogrammer.
Detaljeret information om disse analyseprogrammer kan findes i det følgende
PRIVATLIVSPOLITIK

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Fortrolighed

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler
denne privatlivspolitik.

Hvis du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Bemærk, at dataoverførsel via internettet (f.eks. I tilfælde af kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsgab. En fuldstændig beskyttelse af data fra adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

Gå til Kogge Gastro GmbH
Wokrenter Strasse 27
D 18055 Rostock

Telefon: + 49 381 493 449 3
E-mail: kontakt@zur-kogge.de

Ansvarligt organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. Navne, e-mail-adresser mv.).

opbevaringstid

Medmindre der er angivet en specifik opbevaringsperiode i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive slettet, når disse grunde er ophørt med at eksistere.

Bemærk om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder baseret i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger overføres til disse tredjelande og behandles der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU.
Eksempelvis er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere persondata til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som den pågældende kan anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, vurdere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Lovligheden af ​​databehandlingen, der er udført før tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og imod
Direct mail (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASEREDE PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR TIL ET HVERT TIDSPUNKT, AF ÅRSAGER SOM OPFØRES AF DIN BESTEMMTE SITUATION, MOT BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA
AT INDSTILLE; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING BASEREDE PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVA JURIDISKE GRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING ER BASEREDE PÅ, KAN FINDES I DENNE DATAFORBINDELSESPOLITIK. HVIS DU INDVENDER, BEHANDLER VI IKKE LÆNGER DINE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING, DER TILSKYDER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLING ER FOR HÅNDHÆVELSE, ELLER EFTERBEHANDLING 21 ) GDPR).

HVIS DIN PERSONLIGE DATA ER BEHANDLET FOR AT BETJRE DIREKTE reklame, har du ret til at introducere nogen konkurrence mod behandlingen af ​​dig af personlige data til formålet med en sådan reklame; DETTE ER OGSÅ TIL PROFILERING, HVIS DET ER FORBINDELSE TIL SÅDAN DIREKTE reklame. HVIS DU KONKURRERERER, BRUGES DINE PERSONLIGE DATA IKKE IKKE TIL FORMÅLERNE MED DIREKT Annoncering (i forhold til artikel 21 PARA 2 DSGVO).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette sted bruger SSL- eller TLS-kryptering til sikkerhedsmæssige formål og til at beskytte transmission af følsomt indhold, såsom ordrer eller anmodninger, som du sender til os som webstedsoperatør. En krypteret forbindelse er indikeret af browserens adresselinje, der skifter fra "http: //" til "https: //" og låseikonet i din browserbjælke.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalinger på denne hjemmeside

Hvis der er en forpligtelse til at sende os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer for autorisationsaftale) efter indgåelse af en gebyrbaseret kontrakt, er disse data nødvendige for betalingsbehandling.
Betalingstransaktioner ved hjælp af almindelige betalingsmidler (Visa / MasterCard, direkte debitering) foretages udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje skifter fra "http: //" til "https: //" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

I tilfælde af krypteret kommunikation kan dine betalingsoplysninger, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Information, aflysning og afhjælpning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, om nødvendigt, ret til at rette eller slette disse data. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger.
Du kan til enhver tid kontakte os til dette formål. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer er der ikke spurgt personer, der er dårlige Dater bestreiten, der er til stede i Regel Zeit, om dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung von Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten er ikke den eneste, der er til stede, og de er i overensstemmelse med loven om retlige anliggender, der er rettet mod dem, og som er ensbetydende med, at der er tale om menneskerettigheder.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21 (1) GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det ikke er klart, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten - von der Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europæischen Union eller Eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Modstand mod reklamemails

Brugen af ​​udgivet under forlagets forpligtelse til at sende uopfordrede reklamer og informationsmateriale afvises. Operatørerne af de steder udtrykkeligt juridiske skridt i tilfælde af uanmodet salgsfremmende oplysninger, såsom spam e-mails.