1. Personvern på et øyeblikk

Generell informasjon

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med din personlige informasjon når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle data som personlig identifiserer deg. Detaljert informasjon om databeskyttelse finner du i personvernreglene våre.

Datainnsamling på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden?
Databehandlingen på denne nettsiden utføres av nettsideoperatøren. Du finner kontaktinformasjonen deres i avsnittet "Merknad om ansvarlig instans" i denne databeskyttelseserklæringen.

Hvordan samler vi inn dataene dine?
Dine data vil bli samlet på den ene siden ved å fortelle oss dette. Dette kan være z. For eksempel kan du håndtere data du skriver inn i et kontaktskjema.
Andre data samles inn automatisk eller med ditt samtykke av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tid
av sidevisningen). Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på denne nettsiden.

Hva bruker vi dataene dine til?
En del av dataene samles inn for å sikre at nettsiden leveres uten feil. Annen
Data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?
Du har rett til å motta informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med dataene dine gratis når som helst
for å innhente lagrede personopplysninger. Du har også rett til å få rettingen el
å be om sletting av disse dataene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling,
du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst for fremtiden. Du har også rett til, under visse omstendigheter, å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.
Du kan kontakte oss når som helst hvis du har ytterligere spørsmål om databeskyttelse.

Analyseverktøy og tredjepartsverktøy

Når du besøker denne nettsiden, kan surfeatferden din bli statistisk evaluert. Det skjer før
spesielt med såkalte analyseprogrammer.
Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finner du i det følgende
Personvernerklæring

3. Generell informasjon og obligatoriske opplysninger

Privacy

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter
denne personvernerklæringen.

Hvis du bruker denne nettsiden, vil ulike personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger er data som du kan identifiseres med. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vær oppmerksom på at dataoverføring over Internett (f.eks. Ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetsgap. En fullstendig beskyttelse av dataene fra tilgang av tredjeparter er ikke mulig.

Merknad om ansvarlig organ

Ansvarlig organ for databehandling på denne nettsiden er:

Gå til Kogge Gastro GmbH
Wokrenter Strasse 27
D 18055 Rostock

Telefon: + 49 381 493 449 3
E-post: kontakt@zur-kogge.de

Ansvarlig organ er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller i samspill med andre, bestemmer seg for formålene med og behandling av personopplysninger (f.eks. Navn, e-postadresser osv.).

lagringstid

Med mindre en spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet med databehandlingen ikke lenger gjelder. Hvis du hevder en legitim forespørsel om sletting eller tilbakekaller samtykket ditt til databehandling, vil dataene dine bli slettet med mindre vi har andre juridisk tillatte grunner for å lagre dine personopplysninger (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil dataene bli slettet når disse årsakene har opphørt å eksistere.

Merknad om dataoverføring til USA og andre tredjeland

Vi bruker blant annet verktøy fra selskaper basert i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. Hvis disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger overføres til disse tredjelandene og behandles der. Vi vil påpeke at det i disse landene ikke kan garanteres noe databeskyttelsesnivå som kan sammenlignes med det i EU.
For eksempel er amerikanske selskaper forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som vedkommende kan ta rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. hemmelige tjenester) vil behandle, evaluere og permanent lagre dine data på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekall av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket. Lovligheten av databehandlingen utført før tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot innhenting av data i spesielle tilfeller og mot
Direktepost (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RETTEN TIL NÅR SOM TIDSPUNKT, AV ÅRSAKKER SOM STÅR FRA DIN BESTEMTE SITUASJON, MOT BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Å MIDDELE; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNNLAG SOM EN BEHANDLING ER BASERT PÅ, KAN FINNES I DENNE PERSONVERNSRETNINGENE. HVIS DU GJELDER, VIL VI IKKE LENGRE BEHANDLE DINE BETYDTE PERSONOPPLYSNINGER MED MINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING SOM OVERORDRER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN ER FOR HÅNDHÅVELSE AV ELLER BETYDELSE 21 ) GDPR).

HVIS DIN PERSONLIGE DATA blir behandlet for å utføre direkte reklame, har du rett til å introdusere noen konkurranser mot behandlingen av deg av personlige data til formålet med slik reklame; DETTE ER OGSÅ FOR PROFILERING, HVIS DET ER RELATERT TIL SÅLT DIREKTE ANNONSERING. HVIS DU konkurrerer, blir dine personlige data ikke brukt til formålet med direkte reklame (i forhold til artikkel 21 PARA 2 DSGVO).

Klagerett til vedkommende tilsynsmyndighet

I tilfelle brudd på GDPR, har de berørte rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten hvor de har sitt vanlige opphold, deres arbeidssted eller stedet for det påståtte bruddet. Retten til å sende inn en klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt utlevert til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av dataene til en annen ansvarlig, vil dette kun gjøres i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering for sikkerhetsformål og for å beskytte overføring av sensitivt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler du sender til oss som nettstedoperatør. En kryptert tilkobling indikeres av nettleserens adressefelt som endrer seg fra "http: //" til "https: //" og låseikonet i nettleserfeltet.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av tredjeparter.

Krypterte betalinger på denne nettsiden

Hvis det etter inngåelsen av en gebyrbasert kontrakt er en forpliktelse til å sende oss betalingsdataene dine (f.eks. kontonummer for autorisasjon), er disse dataene nødvendige for betalingsbehandlingen.
Betalingstransaksjoner med vanlige betalingsmåter (Visa / MasterCard, direkte belastning) skjer utelukkende via en kryptert SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http: //" til "https: //" og ved å låse symbolet i nettleserlinjen.

Ved kryptert kommunikasjon kan ikke betalingsinformasjonen du sender til oss, leses av tredjepart.

Informasjon, avbestilling og utbedring

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, om nødvendig, rett til å rette eller slette disse dataene. Du kan kontakte oss når som helst hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.
Du kan når som helst kontakte oss for dette. Retten til begrensning av behandlingen eksisterer i følgende tilfeller:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer er ikke tilstrekkelig til å oppdage mennesker. Dater bestreiten, der er i henhold til reglene, og de er uansvarlige. Für die Dauer der Prüfung von Sie das Recht, Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig, kan du be om begrensning av databehandling i stedet for sletting.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten er ikke en av dem, og de er opptatt av at de er opptrådte, eller har fått lov til å få lov til å få lov til å få lov til å få lov til å være i stand til å være i stand til å være ensbetydende med verarbeitung. Ihrer personsbezogenen Daten zu verlangen.
  • Hvis du har fremmet innsigelse i henhold til Art. 21 (1) GDPR, må dine og våre interesser veies opp. Så lenge det ikke er klart hvem sine interesser råder, har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personbezogenen Daten eingeschrankkt haben, dürfen diese Daten - von der Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einvilgung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union eller Eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Motstand mot reklamemail

Bruk av publisert under forlaget plikt til å sende uønsket reklame og informasjonsmateriell er herved avvist. Operatørene av nettstedene uttrykkelig rettslige skritt i tilfelle av uønsket salgsfremmende informasjon, for eksempel spam e-post.