Vår närvaro på sociala medier

Databehandling via sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverken vi använder finns nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter, etc. kan vanligtvis analysera ditt användarbeteende heltäckande när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll i sociala medier (t.ex. Gilla-knappar eller reklambanners). Att besöka vår närvaro på sociala medier utlöser många dataskyddsrelaterade behandlingar. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier kan operatören av portalen för sociala medier tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I detta fall registreras dessa data, till exempel med hjälp av cookies som lagras på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av sociala medieportaler skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På detta sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive sociala medier. Om du har ett konto med respektive socialt nätverk kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter där du är eller var inloggad.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsprocesser på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan vidare bearbetning utföras av operatörerna av portalen för sociala medier. Mer information finns i användningsvillkoren och dataskyddsbestämmelserna i respektive sociala medieportaler.

rättslig grund

Våra framträdanden på sociala medier är avsedda att säkerställa största möjliga närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Analysprocesserna som initierats av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som måste specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6 par. 1 lit. en GDPR).

Ansvarig och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala mediasidor (t.ex. Facebook) ansvarar vi och operatören av sociala medieplattformen för de databehandlingsåtgärder som utlöses under detta besök. I princip kan du utöva dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet och klagomål) mot oss såväl som anspråk mot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. mot Facebook).

Observera att trots det gemensamma ansvaret med operatörerna av sociala medieportaler har vi inte fullt inflytande över databehandlingsverksamheten på sociala medieportalerna. Våra alternativ är till stor del baserade på respektive leverantörs företagspolicy.

lagringstid

  • De uppgifter som samlas in direkt av oss via närvaron på sociala medier kommer att raderas från våra system så snart du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller. Sparade cookies finns kvar på din slutenhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.
  • Vi har inget inflytande på lagringsperioden för dina data, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna ändamål. För mer information, kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Vi har ingått ett avtal om gemensam behandling (Controller Addendum) med Facebook. Detta avtal specificerar vilken databehandling vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal under följande länk:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Du kan justera dina annonsinställningar själv i ditt användarkonto. Klicka på för att göra detta
på följande länk och logga in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Detaljer hittar du här:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljer finns i Facebooks integritetspolicy:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Detaljer hittar du här:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 und

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Instagrams dataskyddsdeklaration:

https://help.instagram.com/519522125107875.